Konkurransar

I 2018 kjem vi til å ha fleire konkurransar i Tid for ti fram mot skuleslutt i juni. Dei første konkurransane er frå førstninga av januar og ut februar. Du kan velje å delta i ein eller fleire av konkurransane. Vi plukkar ut vinnarar som får ei bokpakke frå Foreningen !les.

1.

Skriv vidare på utdraget frå Villheks. Her er nokre hjelpespørsmål:

Kven er tante?
Kvifor må Clara og mora på besøk til ho?
Kva er det som skjer med Clara?
Kvifor ser ho ting som andre ikkje ser?

2.

I Snillionen vil mora til Frank gje ein million til nokon som er snill. Skriv eit dikt om det å vere snill eller om nokon du kjenner som er snill.

3.

Skriv utdraget til Apetryne der du fortel kva som skjer slik Anna opplever det. Her er nokre hjelpespørsmål:

Kva slags historie er det ho ønskjer å fortelje?
Kva tenkjer ho om Arne?
Kva synest ho om måten Simon og Ivar oppfører seg?
Kva gjer ho eller gjer ho noko i det heile tatt?

4.

I Keeperen og havet byggjer Trille, Lena og Birgitte ein flåte. Korleis ser din flåte ut? Lag ei teikning.

 

Send bidraga til ole@foreningenles.no. Skriv tittelen på boka i emnefeltet. Hugs namn, adresse og kva slags skule du går på.

Frist: 28. februar