Konkurransar

VINNARAR I KONKURRANSANE I MARS-APRIL:

Motorsykkelmysteriet: Magnus Grue ved Nedre-Ål skule

Svikta: Malin N. Halleraker ved Vikse skule

Bestem deg, Tony T, bestem deg!: Eilin Thomsen ved Fister skule

NYE KONKURRANSAR:

Dei to siste konkurransane i Tid for ti dette skuleåret finn du under. Du kan velje å delta på ein eller begge konkurransane. Vi plukkar ut ein eller fleire vinnarar som får ei bokpakke frå Foreningen !les

1.

Honey, som du møter i Hest, hest, tiger, tiger lyg ein god del. Det gjer at ho hamnar i mange merkelege situasjonar. Skriv ei ordentleg skrønehistorie der du hamnar i ein merkeleg situasjon.

Kven er du?
Kor er du?
Kva gjer du der?
Kva skjer?
Kvifor er det merkeleg?

2.

I Glimt spøker det på ungdomshuset. Skriv ein grøssarhistorie der du er eit gjenferd som bur på ungdomshuset.

Kva slags gjenferd er du?
Kvifor bur på ungdomshuset?
Korleis skremmer du ungdomane som kjem dit?

Send bidraga til ole@foreningenles.no. Skriv tittelen på boka i emnefeltet. Hugs namn, adresse og kva slags skule du går på.

Frist: 3. juni

Konkurransar i mars og april:

1.

I Motorsykkelmysteriet oppdagar Stian og Stine ein ukjend person utanfor huset. Skriv ei spenningshistorie der du er denne personen som luskar rundt i hagen.

Kva slags klede har du på deg?
Kva gjer du i hagen?
Korleis oppdagar Stian og Stine deg?
Korleis kjem du deg unna dei?

2.

I Bestem deg, Tony T, bestem deg! er det noko eller nokon som skjuler seg på loftet. Lag ei teikning eller ein teikneserie om kva det er som skjuler seg der.

Er det ein person?
Eit monster?
Kva skjer når Tony opnar døra til loftet?

3.

I utdraget frå Svikta møter vi Iris som startar i ein ny klasse. Iris likar å dikte. Skriv eit dikt der du er ny i ein skuleklasse.

Korleis opplever du det å vere ny i klassen?

Send bidraga til ole@foreningenles.no. Skriv tittelen på boka i emnefeltet. Hugs namn, adresse og kva slags skule du går på.


Konkurransar i januar og februar:

1.
Skriv vidare på utdraget frå Villheks. Her er nokre hjelpespørsmål:

Kven er tante?
Kvifor må Clara og mora på besøk til ho?
Kva er det som skjer med Clara?
Kvifor ser ho ting som andre ikkje ser?

2.
I Snillionen vil mora til Frank gje ein million til nokon som er snill. Skriv eit dikt om det å vere snill eller om nokon du kjenner som er snill.

3.
Skriv utdraget til Apetryne der du fortel kva som skjer slik Anna opplever det. Her er nokre hjelpespørsmål:

Kva slags historie er det ho ønskjer å fortelje?
Kva tenkjer ho om Arne?
Kva synest ho om måten Simon og Ivar oppfører seg?
Kva gjer ho eller gjer ho noko i det heile tatt?

4.
I Keeperen og havet byggjer Trille, Lena og Birgitte ein flåte. Korleis ser din flåte ut? Lag ei teikning.

Vinnarar frå konkurransane i januar og februar:

Apetryne: Heine Rene Rørheim, Fister skule. Les Heines historie her

Snillionen: Olivia Opheim, Nedre-Ål skule. Les Olivias dikt her

Villheks: Aurora Grøttveit, Knarvik barneskule. Les Auroras historie her

Keeperen og havet: Synne Søfteland, Midtun skole. Sjå Synnes teikning her