Skeptisk til nynorsk? Ikkje no lenger

boker
Tid for ti er med på å auke det språklege sjølvbiletet til elevane og etablerer betre haldningar til nynorsk


Første året med Tid for ti har vore ein suksess. 15 000 elevar har motteke ein antologi med utdrag frå nynorske ungdomsbøker. Engasjement for lesing har vore stort rundt omkring i norske klasserom. Prosjektleiar Ole I.B. Storø har skrive ein blogg på Lesesenterets Språkløyper som oppsummerar aksjonen. Les artikkelen her.