Kulturdepartementets prisar for barne- og ungdomslitteratur

kdpris
Ein forfattar, ein illustratør og ein omsettar som er representert i Tid for ti, er nominert til Kulturdepartementets prisar for barne- og ungdomslitteratur utgitt i 2017.

Snillionen av Arnfinn Kolerud er nominert i kategorien Litteraturprisen

Sigbjørn Lilleeng er nominert i kategorien Illustrasjonsprisen for illustrasjonene til Erna Oslands bok Bestem deg, Tony T, bestem deg!

Brit Bildøen er nominert i kategorien Omsettarprisen for å ha omsett Mette Eike Neerlins Hest, hest, tiger, tiger

Vi gratulerar alle dei nominerte!

Les meir her