Snillionen

I skrivekonkurransen til Snillionen var oppgåva å skrive eit dikt om det å vere snill eller om nokon ein kjenner som er snill. Vinnaren blei Olivia Opheim ved Nedre-Ål skule.

Snillionen:

Det å være snill, er ikke bare et spill.
Du må være grei, for da liker andre deg.
Det er mange som ikke ser de som ligger nede.
Bryr seg heller om seg selv i stede.
Mange tror at alt handler om penger,
men hjelp heller de som trenger.
Så det å være snill er veldig viktig,
og det føles like riktig.