Spørjeundersøking Tid for ti 2019

Alle som har delteke i Tid for ti-aksjonen har forplikta seg til å svare på ei spørjeundersøking.

Det er viktig for oss å få tilbakemeldingar frå dokker som bruker aksjonen i klasserom og bibliotek. Det er med på å utvikle aksjonen. Takk for laget i 2019!

Påmelding til Tid for ti 2020 blir i løpet av hausten. Følg med på tidforti.no og foreningenles.no

SVAR PÅ SPØRJEUNDERSØKINGA HER