Spørjeundersøking Tid for ti 2020

Alle som har delteke i Tid for ti-aksjonen har forplikta seg til å svare på ei spørjeundersøking. Det tek ikkje lang tid, men er svært viktig for det vidare arbeidet med aksjonen.

Tilbakemeldingar frå lærarar og bibliotekarar, som brukar Tid for ti i klasserom og bibliotek, bidreg til at vi kan lage ein betre aksjon neste år. Vi er takknemlege for alle svar vi får.

Takk for laget i 2020!

Påmelding til Tid for ti 2021 blir i løpet av hausten. Følg med på tidforti.no og foreningenles.no

SVAR PÅ SPØRJEUNDERSØKINGA HER

God sommar!

Foreningen !les