Påmelding til Tid for ti 2021

20 000 påmelde til no, men det er framleis mogleg å melde seg på Tid for ti 2021.

Tid for ti er ein nynorsk leseaksjon på 7. trinn i norsk skule i samarbeid med Nynorsksenteret. Hjartet i aksjonen er ein antologi med utdrag frå ti bøker tilpassa målgruppa. Til aksjonen følgjer og ei eiga nettside, tidforti.no, med utdrag, lydfiler, konkurransar, aktivitetar og ei lærarrettleiing.

PÅMELDINGSSKJEMA HER

Finn skulen og fyll inn detaljar. Merk at du bestiller klassesett. Eitt klassesett inneheld 30 antologiar.

Desse bøkene er med i neste Tid for ti. Antologiane blir sende til påmelde skular i januar 2021.

Frist for påmelding er 6. november 2020.

Har du spørsmål? Kontakt ole@foreningenles.no