Påmelding til Tid for ti 2021

Tid for ti er ein nynorsk leseaksjon på 7. trinn i norsk skule i samarbeid med Nynorsksenteret. Hjartet i aksjonen er ein antologi med utdrag frå ti bøker tilpassa målgruppa. Til aksjonen følgjer og ei eiga nettside, tidforti.no, med utdrag, lydfiler, konkurransar, aktivitetar og ei lærarrettleiing. Vi er eit lite restopplag igjen, så skular som ikkje har bestilt til no, må vere raske. Bruk skjemaet under.

PÅMELDINGSSKJEMA HER

Finn skulen og fyll inn detaljar. Merk at du bestiller klassesett. Eitt klassesett inneheld 30 antologiar.

Desse bøkene er med i neste Tid for ti. Antologiane blir sende til påmelde skular i desember 2020 og januar 2021.

Har du spørsmål? Kontakt ole@foreningenles.no