Aktivitetar: Kampen

1.

Heiar du på eit fotballag? Lag ein kort presentasjon for resten av klassa.

2.

Andreas lagar ei teikning av Viljar i utdraget. Korleis ser han ut? Lag di eiga teikning av Viljar.

3.

Lag ei speleliste med ti songar om forelsking.

4.

La deg inspirere av boka (med tema vennskap, kjærleik, fotball og musikk). Lag ei fargerik og optimistisk teikning med regnbogen øvst. Teikninga kan innehalde ein parole. Ein parole er eit slagord. Det er ei slagkraftig og tydeleg setning, eller ei formulering som uttrykkjer eit krav eller ei haldning.

Oppgåva kan også gjerast ved bruk av digitale verktøy.

Gjer deg flid og still ut / vis fram i klasserommet.