Aktivitetar: Katten og kråka

1.

Skriv ei bokmelding. Kva synest du var spennande? Kva likte du ikkje? Kva slags terningkast vil du gi utdraget?

2.

I utdraget får me aldri sjå heile draken. Teikn eit bilete av korleis du trur draken ser ut, eller skriv ein tekst om han der du skildrar korleis du trur han er (farge, lukt, utsjånad, oppførsel og liknande).

3.

Viss du hadde ein magisk reisenøkkel, slik dei har i boka, kor ville du ha reist? Skriv ein kort tekst.

4.

Reisenøkkelen transporterer folk langt bort i hutaheiti. Kva er «hutaheiti»? Slå opp i nettordboka dersom du er uviss. Kan du andre ord for det same?

5.

Fargelegg denne sida frå boka.