Aktivitet: Keeperen og havet

Keeperenoghavet
1.

Skriv ei historie der Birgitte fortel om møtet med Trille og Lena, og om flåtebygginga.

2.

Finn fakta om Nederland. Kva heiter hovudstaden? Kor mange bur i landet? Kva slags land grensar Nederland til? Kva slags språk snakkar dei? Kan du nemne store byar og kjende personar frå Nederland?

3.

Korleis ville du ha bygd ein flåte? Kan du teikne han?