Aktivitet: Galderstjerna

1.

Kven trur du har laga merket på brystet til Eirik og kvifor? Skriv ei forteljing på ein-to sidar.

2.

Kva er ditt favorittdataspel og kvifor? Snakk saman to og to.

3.

Lag ei teikning slik du meiner merket på brystet til Eirik ser ut.