Aktivitet: Smadra

Smadra

1.

Kvifor trur du Oda lyg om kva som skjer heime? Snakk saman i klassa.

2.

Skriv ei side om korleis Oda og Milad blir kjende med kvarandre.

3.

Skriv ei bokmelding av utdraget. Kva likar du? Kva likar du ikkje? Kva tenkjer du om temaet som forfattaren skriv om? Korleis synest du forfattaren får fram temaet i utdraget? Les på uprisen.no kva elevar på ungdomsskulen meiner om boka.