Aktivitet: Snillionen

Snillionen

1.

Du har sjølv vunne 24 millionar i lotto. Lag ei liste over kva du vil bruke pengane på. Heng listene opp i klasserommet.

2.

Mora til Frank vil gje ein million til nokon som gjer noko snilt. Kva meiner du er å vere snill? Diskutér i klassa og lag ei liste over ti snille ting.

3.

I utdraget skriv forfattaren om kva det å vere snill betyr på dei ulike klassetrinna. Er du einig i dei tinga forfattaren nemner? Klarar du å fylle inn minst tre ting til på dei ulike trinna? Kva med 8., 9. og 10. trinn, kva er å vere snill der? Snakk saman eller skriv ned.