Svikta av Malin N. Halleraker

Ein av konkurransane i Tid for ti i mars og april var å skrive eit dikt frå Svikta. Vi har plukka ut denne teksten som vinnar av diktkonkurransen:

Å vere ny i klassen

Velkommen til oss,
alle snakka som ein foss

Eg var ny i klassen,
ville heller vore på dassen

Det var skummelt å vera ny,
jenta på sida heiter Gry

Dagen den var ganske lang,
sjølv om vi fylte den med matte, norsk og sang

Då eg kom heim var eg trøytt,
for så mange menneske eg hadde møtt.

Likevel trur eg at dette blir bra,
for inni meg er eg ganske glad.

Skrevet av Malin N. Halleraker, Vikse skule