Skrivekonkurranse

Skrivekonkurranse i Tid for ti 2019

Snill eller slem?

Skrivekonkurranse for 1013-åringar – med fine premiar!


Foreningen !les
og Framtidajunior.no inviterer elevar over heile Noreg til å vera med på ein skrivekonkurranse i samband med Tid for ti-aksjonen 2019. Tid for ti er ein leseaksjon i regi av Foreningen !les og presenterer utdrag frå ti nyare, nynorske bøker. I bøkene møter vi nokre personar som er snille og andre som er slemme.

Vel éi av desse oppgåvene:

1. Er ein enten snill eller slem? Skriv eit lesarbrev der du diskuterer om det går an å vera begge delar, og kom gjerne med eksempel frå bøkene eller livet elles der du viser korleis ein kan vera det.

2. Skriv ein tekst der du prøver å forklara kvifor du trur menneske ikkje alltid oppfører seg så bra. Kvar kjem det vonde frå? Kom gjerne med eksempel frå bøker eller nyhende du har lese!

3. Skriv om ein person du synest er snill. Kva er det som gjer denne personen så snill? Og kva kan andre læra av denne personen sin måte å oppføra seg på?

Innleveringsfrist: 14. mars
Maks lengde: 400 ord

Send teksten din til ole@foreningenles.no eller junior@framtida.no

Lurt å tenkja på:
– Tenk at det du skriv, skal kunna koma på trykk i Framtidajunior.no slik at mange andre kan få lesa det du skriv.
– Det er lov å vera både morosam og alvorleg.

 

konk (2)