Konkurranse

Bli med på skrivekonkurransen til Framtida Junior og Foreningen !les og vinn fine premiar!

Skriv ein tekst eller lag ein teikneserie om korleis du ser for deg heimplassen din i år 2050. Kva trur du vil forandra seg frå korleis heimplassen din er i dag?

Du kan velja å skriva eller teikna om eitt av fire tema:

1. Natur og klima: Korleis trur du naturen og klimaet vil endra seg? Kva håpar du kan skje? Kven meiner du har ansvaret for det?

2. Transport: Korleis vil skuleelevar koma seg til skulen i framtida? Kva transportmiddel vil vi bruke i det daglege – og når vi skal på ferie?

3. Arbeid: Kva nye yrke vil vi trenge i framtida? Kva trur du folk vil jobba med på heimplassen din i framtida?

4. Skule: Korleis trur du skulen vil vera i framtida? Kva er det viktig at elevane lærar i framtida? Og kvifor er det viktig?

Krav:

– Teksten må vera mellom 100 og 400 ord.
– Teksten må vera på nynorsk for å bli med i trekkinga av premiar.

Frist: 15. mars 2023

Vinn fine premiar

Dei beste bidraga blir publiserte i Framtida Junior. Vi plukkar òg ut fleire bidrag som får t-skjorte og abonnement på papiravisa Framtida junior i to månader og bokpakke frå Foreningen !les. Den beste klassen med flest gode tekstar og teikneseriar får 1000 kroner i premie.

Send teksten kopiert inn i ein e-post til framtidajunior@gmail.com og ole@foreningenles.no. Det går òg an for læraren å senda alle tekstar frå klassen samla.

Skriv «Skrivekonkurranse 2023» i emnefeltet. Hugs namnet ditt og kva slags skule du går på.

Konkurransen er eit samarbeid mellom Framtida Junior og leseaksjonen Tid for ti i regi av Foreningen !les i samarbeid Nynorsksenteret.