Skrivekonkurranse

Skrivekonkurranse i Tid for ti 2020

Skrivekonkurranse for 10–13-åringar – med fine premiar!

Foreningen !les og Framtidajunior.no inviterer elevar på mellomtrinnet
i heile Noreg til å vere med på ein skrivekonkurranse i
samband med Tid for ti-aksjonen 2020.

Eit av utdraga du kan lese i Tid for ti-antologien 2020, er biografien
om sjimpansen Julius.

SKRIV EIN BIOGRAFI

Du vel sjølv om du vil skrive om ein person, eit band, ein by eller
eit dyr. Eller om noko heilt anna som du synest fortener å bli
skrive om.

Du vel sjølv om du vil skrive sakleg, humoristisk eller alvorleg.

Tenk at det du skriv, skal kunne kome på trykk på
Framtidajunior.no og at det skal vere interessant å lese for andre.

Innleveringsfrist: 15. mars 2020
Maks lengde: 400 ord
Premiar: 1. premie: 500 kroner og abonnement på Framtida Junior.
Pluss vinnarar av klasseabonnement på Framtida junior og bokpakke.

Send til: junior@framtida.no eller ole@foreningenles.no
Merk med: «Skrivekonkurranse»

NB! Elevane kan levere tekstar på bokmål, men eventuelle vinnarbidrag kjem til å bli omsett til nynorsk.

Ta kontakt med ole@foreningenles.no viss du lurar på noko.

 

konk (2)