Påmelding Tid for ti 2020

Vi har no opna for påmelding til Tid for ti 2020

Neste Tid for ti startar i januar 2020. Alle påmelde får ein antologi med utdrag frå ti nynorske bøker tilpassa målgruppa. Boklista er under arbeid, men du kan melde på klassa di no.

MELD DEG PÅ HER

Finn skulen i nedtrekklista og fyll inn detaljar. Tilhøyrer du bibliotek, kryssar du av for bibliotek og fyllar inn detaljar.

Ta kontakt viss du ikkje finn skulen i lista eller ønskjer færre antologiar enn eit klassesett.

ole@foreningenles.no