Aktivitet: 1000 dagar

1.

Skriv scena i utdraget slik Georg ser ho. Kva tenkjer han på? Kva gjer han? Korleis oppfører Johanna seg, sett frå Georgs synspunkt?

2.

Lag ei liste med stikkord om kvifor det er viktig å ha ein besteven. Har du ein besteven? Kven er det? Kvifor er det bestevenen din?

3.

Skriv ei side om korleis du trur det vil bli å starte på ungdomsskulen.