Aktivitet: Blå flaggermus

1.

Sander og Thomas skal dra ein spøk som går for langt. Har du sjølv gjort det nokon gong? Snakk saman i klassa.

2.

Kva er den beste spøken du veit om? Skriv ned og presenter for klassa.

3.

Skriv ei scene frå utdraget der det er Thomas som fortel kva han ser frå skjulestaden sin.