Aktivitet: Djevelen vil alltid finne deg

1.

Korleis ser det ut i grotta der Onu, Alex og Irmelin er? Snakk saman i klassa og skriv ned stikkord på tavla.

2.

Korleis ser Onu, Alex og Irmelin ut i din fantasi? Lag ei teikning.

3.

Kva trur du skjer vidare i utdraget? Kven er det si lommelykt som lyser? Skriv ei kort historie.