Aktivitet: Kamikaze i Exit

1.

Dette er ei novelle. Kva betyr det? Kan du finne andre noveller?

2.

Korleis ville du reagert om du var Sander? Skjønar du at han blir stressa, bruker banneord og blir forbanna på onkelen sin?

3.

Skriv ein annan slutt på denne novella der onkelen til Sander ikkje vaknar igjen, slik at Sander må lande flyet sjølv. Kva skjer?