Aktivitet: Nattmannen

1.

Sjå på framsida. Skriv 3–5 adjektiv som skildrar stemninga på biletet.

2.

Kan du finne andre bøker av Anders Totland? Kven er han? Lag ein presentasjon av forfattaren.

3.

I teksten får vi høyre om ungane til nattmannen, eller rakkaren som han også vart kalla. Vi brukar ordet «rakkarungar» også i dag, men no tyder det noko anna. Kva legg vi i ordet «rakkarungar» no?