Aktivitet: Pepar & Gulrot

1.

Pepar & Gulrot er ein teikneserie. Kva andre teikneseriar kjenner du til? Kva slag teikneseriar liker du best?

2.

Serieskaparen David Revoy driv ikkje berre med teikneseriar. Han har til dømes vore konseptteiknar for den ordlause, animerte kortfilmen Spring (Vår). Skriv eit vårdikt med utgangspunkt i stemninga i filmen.

Sjå filmen under:

3.

Teikneserien Pepar & Gulrot finst på mange ulike språk. Prøv å omsetja episode 1 frå svensk (eller eit anna språk du skjønar) til nynorsk – utan å sjå på den nynorske omsetjinga som alt finst. Når du er ferdig med å omsetja, kan du samanlikna omsetjinga di med den eksisterande nynorskomsetjinga. Kva var likt? Kva var ulikt?

Svensk utgåve her
Nynorskutgåva her