Aktivitet: Polarnatt

1.

Kven er det Ilias og Amira flyktar frå? Diskuter i klassa.

2.

Skriv første del av utdraget slik at det er Amira som fortel korleis ho har det. Kva ser ho? Kva tenkjer ho på? Kvifor er ho redd?

3.

Lag ei teikning som er inspirert av bilete i utdraget.