Aktivitet: Som ein bror

1.

Kva kan du finne ut om Julius? Kor gammal er han? Korleis hamna han hos ein menneskefamilie? Er det andre fakta du meiner er viktig å nemne?

2.

På NRK kan du sjå serien om Julius, som gjekk på tv på 1980-talet. Sjå nokre episodar saman i klassa og diskuter korleis det må ha vore for Julius og menneska å leve saman.
Sjå serien her

3.

Gå saman i grupper. Finn ti fakta om sjimpansar. Les dei opp høgt i klassa.