Aktivitet: Eg har venta på deg

1.

Skriv ei bokmelding av utdraget. Kva synest du var spennande? Kva likte du ikkje? Kva slags terningkast vil du gi utdraget? Les på uprisen.no kva elevar på ungdomsskulen meiner om boka. Er du einig/ueinig?

2.

Lag ei teikning av den svartkledde kvinna på stranda. Korleis ser ho ut? Korleis er det rundt ho? Korleis er stemninga?

3.

Skriv ein grøssar om kven du trur den svartkledde kvinna er, eller lag ein skrekkfilm der du tek utgangspunkt i det som skjer i utdraget.