Aktivitet: Floke

1.

Diskuter i klassen: Kva sjanger er boka Floke?

2.

Finn fem adjektiv som beskriv Floke, og fem adjektiv som beskriv vikingverda.

3.

I gruppe: Kva lokalhistorie kan de finne om vikingtida i dykkar nærmiljø?