Aktivitet: Lepra

1.

Saman med ein læringspartnar: Sjå snl.no. Svar kort. Kva er lepra? Korleis blir det førebygt og behandla?

2.

Les dei tre første sidene av utdraget. Skriv eit dagboknotat som skildrar Johannes sine tankar og opplevingar første kvelden på St. Jørgens Hospital.

3.

I gruppe: I teksten får vi i hovudsak eit noregshistorisk innblikk i sjukdomen lepra. Kva lokalhistorie kan de finne om lepra i dykkar nærmiljø?