Aktivitet: Ser du dette?

1.

Sitt saman i grupper. Snakk om kva slags tragisk hending dokker trur Anna har oppleve? Del tankane med dei andre i klassa.

2.

Tenk deg at Anna er ny i klassa di. Korleis blir ho motteken? Korleis vil du presentere skulen, klassa og staden der du bur, for ho? Skriv ei side om det, som heiter «Velkomen, Anna!»

3.

Lag ei oversikt med ti punkt om korleis dokker som klasse skal ta imot nye elevar.