Aktivitet: Ti utrulege oppfinningar

1.

Lag ei teikning av ein oppfinnar.

2.

Lag eit slagord for å få andre interesserte i ei oppfinning du ikkje kan klare deg utan.

3.

Finn ut meir om ei oppfinning, og lag ein presentasjon for dei andre i klassen, gjerne i grupper.