Påmelding Tid for ti 2023

Vi har no opna for påmelding til Tid for ti 2023.

Tid for ti er ein nasjonal leseaksjon på 7. trinn. Alle påmelde får ein gratis antologi med utdrag frå ti nyare nynorske bøker tilpassa målgruppa. Til aksjonen følgjer og ei eiga nettside, tidforti.no, med tekstar, lydfiler, aktivitetar, konkurranser og læraroppgåver.

Neste antologi kjem i januar 2023. Då vil også nettressursane vere oppdaterte.

PÅMELDINGSSKJEMA HER

Finn skulen på lista og fyll inn detaljar. Merk at eitt klassesett er 30 antologiar. Vil ha færre eksemplar, ta kontakt med ole@foreningenles.no.

Boklista er under arbeid.

Vh Foreningen !les