Aktivitetar: Abnormium

1. Tenk deg at du kunne gå inn i fortellinga og vere Athea: Korleis ville du reagert på å bli send på internatskule og på at ein person smelta framfor deg? Skriv ei halv side om kvar situasjon og prøv å bruke mange adjektiv.

2. Lag ei teikning av hendinga der personen smeltar framfor Athea.

3. Boka blei av ungdom nominert til Uprisen – årets ungdomsbok i 2022. Les bokmeldingar her. Snakk saman i klassa først. Kvifor trur dokker at boka blei nominert til Uprisen? Er dokker einige? Kvifor / kvifor ikkje? Skriv di eiga bokmelding av utdraget. Du kan publisere meldinga på Vurdering av utdraget under sjølve utdraget.