Aktivitetar: Eg blir her

Desse aktivitetane er laga av Nynorsksenteret.

1. Tenk på ein person du liker godt, det kan vere ein/ei du kjenner, eller ein/ei du har som idol. Kva er det som gjer at du liker hen så godt? Skriv ned nokre stikkord, og fortel om personen til ein annan i klassen.

2. Skriv namnet på ein alle kjenner til (t.d. ein idrettsutøvar, ein songar, ein lærar, ein kongeleg, ein politikar) på ein gul lapp. Læraren samlar inn lappane og klistrar ein på ryggen på kvar elev. Nå skal alle prøve å finne ut kven dei er. Elevane går rundt i klassen og stiller spørsmål som berre kan svarast på med ja eller nei, til dei andre elevane. Ein kan berre stille eitt spørsmål til kvar elev, så spør ein neste. Når ein har funne ut kven ein er, flyttar ein den gule lappen fram på brystet.

3. Lag eit bildeshow med bilde frå heimstaden dokkar, og legg på lokal (eller annan) musikk. Jobb i grupper, og vis presentasjonane for kvarandre.