Aktivitetar: Skallen

Desse aktivitetane er laga av Nynorsksenteret og Foreningen !les

1. Jobb saman to og to, og sjå på denne nettstaden.

Bestem dokker for eitt av bilda dokker synest er skummelt. Diskuter med kvarandre kvifor det er skummelt. Dokker kan sjå på nokre av bilda i samla klasse og snakke saman om kva som lagar ein skummel effekt.

2. Mange segner kan ha eit overnaturleg eller skummelt innhald. Finn ut kva ei segn er, og om det finst nokon segner på/om heimstaden din. Dokker kan gjerne sjå på dette kartet over segner.

3. Teikn eit kostyme du kunne tenke deg å bruke på halloween.

4. Slå av lyset i klasserommet, og lag ei teikning av Erik og Ben når dei får sjå seg sjølve på mobilane.

5. Skriv vidare på utdraget. Kva trur du skjer med dei to gutane?

6. Korleis tror du skallen ser ut? Teikn, beskriv skriftleg eller lag ein gjenstand.

7. Kva er skummelt med skogen om natta? Og kvifor er det slik? Diskuter i grupper og legg fram for klassa. Kanskje finn du andre døme på forteljingar med skumle ting som skjer i ein skog om natta?