Påmelding til Tid for ti 2024

Det er framleis mogleg å melde seg på Tid for ti 2024.

Tid for ti er ein nynorsk leseaksjon på 7. trinn av Foreningen !les i samarbeid med Nynorsksenteret. Aksjonen inneheld ein antologi med utdrag frå ti nyare nynorske bøker tilpassa målgruppa. Til aksjonen følgjer og ei eiga nettside, tidforti.no, med tekstar, lydfiler, aktivitetar, konkurranse og lærarrettleiing.

For å melde deg på må du opprette ein brukar og fylle inn detaljar. Merk at du bestiller pakkar på ti bøker. Det vil seie at viss du har 50 elevar, bestiller du 5 pakkar.

PÅMELDINGSSKJEMA FINN DU HER

BOKLISTE

Utsending starta første veka i januar. Etterbestillingar blir sendt ut fortløpande.

Ta kontakt viss du lurar på noko.

Vh Ole Ivar Burås Storø
ole@foreningenles.no