Aktivitet: Den siste krigen. Overleve 3

Desse aktivitetane er laga av Foreningen !les.

– Skriv vidare på kapittelet om Eira. Kor er ho, og kvifor kjenner ho ingenting?

– Lag ei faktaoversikt om sjangeren dystopi, og presenter ho for klassen.

– Lag ei teikning av eit skip. Kva slags skip er det? Kva er styrkane til skipet?