Aktivitet: Granittgutta – TikTok-banden

Desse aktivitetane er laga av Nynorsksenteret.

– Sjå på plakatane for «Eit år med lesemoro» her. Bruk den plakaten som høver med månaden som er no. Det går an å plukke ut nokre av oppdraga, om ein vil det.

– Les ei anna spennande bok. Her finn du gode tips!

– Lag ein “Boktok” til denne boka. Få med hovudpersonar, kva som skjer, og kva dokker tykkjer om boka. Ein kan vise han til læraren og klassen, eller publisere boktoken om ein vil. Eller ein kan lage ein liten video, gjerne der framsida av boka er med.