Aktivitet: Stamceller

Basic CMYK

1.

Klarar du å finne meir fakta om stamceller? Sjekk på biblioteket og på internett. Skriv ned ti fakta.

2.

Vel deg eit tema og finn ut fakta om det. Klarar du å lage ein teikneserie som fortel fakta?

3.

Kan du finne ut fakta om teiknaren og forfattaren av Stamceller, Øystein Runde?