Aktivitet: Svikta

svikta

1.

Iris liker å dikte. Skriv eit dikt som er inspirert av utdraget frå boka.

2.

Kva slags framsyning trur du Iris og klassa skal ha? Kan de laga ei eiga framsyning i klassa dykkar?

3.

Skriv ei historie der du fortel om korleis Lise opplever å bli kjend med Iris.