Aktivitet: Galderstjerna

9788252192155
1.

Eirik i Galderstjerna speler dataspelet Reborn. Kva slags dataspel likar du? Hald ein presentasjon for klassa.

2.

Kva er det du likar med dataspel? Lag ei liste med ti punkt.

3.

Kva trur du det er med reven som Eirik og mora køyrer på? Skriv ei historie der reven har forteljarstemma.