Aktivitet: Apetryne

Omslag_apetryne

1.

Anna er på sommarferie. Skriv ei historie om Anna. Kor kjem ho ifrå? Kva slags skule går ho på? Kva likar ho å gjere på fritida? Kvifor er ho her på sommarferie?

2.

Kva trur du skjer vidare i boka? Skriv minst ei side om kva du trur. Les boka etterpå og sjå om det stemmer eller ikkje.

3.

Kva veit de om mobbing? Korleis kan ein stoppe det? Gå saman i grupper og lag eit foredrag/rollespel. Framfør for klassa.