Aktivitet: Den tolvte spelaren

dentolvtespelaromslag

1.

Slå av lyset i klasserommet og lytt til lydfila av utdraget. Lag ei teikning av guten i garderoben. Korleis ser han ut? Kven er han? Kva heiter han?

2.

Skriv ei bokmelding av utdraget. Kva synest du var spennande? Kva likte du ikkje? Kva slags terningkast vil du gi utdraget? Les på uprisen.no kva elevar på ungdomsskulen meiner om boka.

3.

Skriv ein grøssar om kven du trur guten i garderoben er, eller lag ein skrekkfilm der du tek utgangspunkt i det som skjer i utdraget.