Aktivitet: Eg er eg er eg er

eger
1.

Vel deg ei årstid og skriv eit dikt om ho. Kva kjenneteiknar denne årstida? Kva er fint med ho? Kva er kjipt med ho? Kva slags aktivitetar kan du gjere i denne årstida?

2.

Lag ei teikning til eit av dikta i antologien.

3.

Eg er eg er eg er heiter denne diktsamlinga. Kven er du? Skriv ei side der du fortel om deg sjølv.