Aktivitet: Engel i snøen

1.

Kva slags følelsar kan ein ha når ein er i sorg? Skriv ned eller snakk saman to og to.

2.

Kva er den finaste songen du veit om? Fortel om den til andre i klassa, lytt til den saman. Kan du sjølv skrive ein sang?

3.

Kva slags sykdom har hovedpersonen? Er det ein gut eller jente? Snakk saman i klassa.