Aktivitet: Jag är Supermann

Omslag_Supermann
1.

Skriv ei side om korleis rommet til Aya på asylmottaket ser ut. Kva har ho der? Kor stort er det?

2.

Lag ei teikning av bilen til vedkommande som køyrer Aya for å finne bestefaren. Kva slags bil er det? Kva farge har bilen?

3.

Skriv vidare på utdraget. Kva skjer med Aya og familien?