Aktivitet: Kjære søster

Kjære søster

1.

Facebook har blitt ein del av kvardagen til svært mange, men synest du Facebook er ein bra eller dum ting når nokon døyr? Skriv kva du synest. Ta med fordelar og ulemper. Diskuter i klassa.

2.

Tenk deg at ein venn har mista nokon. Kva ville du ha gjort for å muntre han/ho opp? Skriv stikkord på tavla.

3.

Gå saman to og to, lag ein plakat som viser kva sorg er gjennom illustrasjonar og stikkord.