Aktivitet: Klure

Trykklart omslag Klure.indd

1.

Skriv vidare på utdraget. Kva skjer? Kor blir det av Magnus? Kva gjer Jens, Rita og Helge etterpå?

2.

Lag ei teikning av Magnus. Korleis trur du han ser ut?

3.

Kva er ein klure? Slå opp i ordboka. Kan du finne andre ord som betyr det same? Kva er favorittordet ditt?