Aktivitet: Motorsykkelmysteriet

motorsykkelmysteriet

1.

Lag ei munnleg forteljing om kven den ukjende personen i hagen er. Jobb i grupper to og to. Framfør for heile klassa.

2.

Har du nokon gang høyrt rare lydar ute medan du har vore aleine heime? Fortel historia til ein annan elev.

3.

Har du løyst eit mysterium før? Skriv ned historia om kva som skjedde.