Aktivitet: Skammarens dotter

skammarens-dotter-9788252187953.indd

1.

Her finn du ei teikning av ein drake. Last ned og skriv ut. Gje draken eit namn og fargelegg han slik du vil.

2.

Sjå for deg at du er ute i skogen, og plutseleg møter du ein drake. Skriv ned kva som skjer og korleis du reagerer. Presenter svaret ditt for dei andre i klassa/fortell historia di til ein annan elev.

3.

Gruppearbeid. Lag eit rollespel basert på utdraget i teksten. Gå saman, lag kostyme og framfør rollespelet for dei andre i klassa. Eller kanskje for foreldra?