Aktivitet: Svarte-Mathilda

Svarte_Mathilda

1.

Teikn ditt eige spegelbilete eller sit to og to saman og teikn spegelbileta til kvarandre.

2.

Gå saman to og to, lag ein plakat med ein presentasjon av ei grøssarforteljing. Lag illustrasjonar og fortel kvifor forteljinga er bra/dårleg. Presenter plakaten for klassa.

3.

Kven heimsøker leilegheita til Elisabeth? Skriv historia om gjenferdet, gje det eit namn og fortel kvifor det heimsøker leilegheita. Er det noko spesielt det vil?