Aktivitet: Villheks

villheks3.indd

1.

Korleis meiner du ei villheks ser ut? Lag ei teikning. Gje villheksa eit namn og fargelegg. Heng opp teikningane i klasserommet.

2.

Les utdraget. I utdraget er det Clara som er forteljaren. Skriv historia der ein av dei andre fortel, til dømes engelen, den svarte katta, Oscar eller trailersjåføren. Korleis opplever dei hendinga? Kva legg dei merke til, kva legg dei ikkje merke til?

3.

Gruppearbeid. Lag eit rollespel basert på utdraget i teksten. Gå saman, lag kostyme og framfør rollespelet for dei andre i klassa. Eller kanskje for foreldra?